MOMENTEEL ZIJN ER NOG 2 BOXEN BESCHIKBAAR! 

Stal en Weide is een zelfstandige vereniging met een eigen bestuur, eigen statuten, een huishoudelijk reglement en een stalreglement.

Onze stal telt 34 buitenboxen. De maat van een box is 2.86 mtr. x 3.33 mtr. Iedere box is voorzien van tl-verlichting, een automatische drinkbak, een voerbak, een kast, een trap en een zoldertje.

Al onze paarden krijgen weidegang, kuil of hooi en stro of vlas. Alle leden kunnen gebruik maken van de afspuitplaats de stapmolen en de paddocks.

Het weideseizoen loopt van ongeveer 30 april tot 1 oktober. De paarden lopen alleen overdag buiten; ’s nachts staan zij op stal. Eigenaren van paarden zetten zelf hun paarden buiten en halen ze ook zelf weer binnen. Alle paarden mogen elke dag 4 uur naar buiten. Ze mogen in een koppel of met zijn tweeën of alleen.

Kosten Vereniging Stal- en Weide Complex Lisse 2018  
Algemeen    
Entreegeld   € 250,00
Borgsom   € 230,00
Schadevergoeding nader vast te stellen bij verlaten box    
Stallingskosten:    
Stallingskosten paard/pony per week met stro en kuil   € 43,00
Stallingskosten paard/pony zonder stro met kuil per week vanaf (vlas wordt apart berekend)   € 32,50
Vaste lasten per 01-01-2018 per week (is box zonder paard of pony)   € 28,50
Stallingskosten incidentele gebruiker per dag   € 15,00
Diverse    
Borgsom incidentele gebruiker   € 115,00
Stallingskosten buitenstaander 1 dag   € 15,00
Begunstiger   € 15,00
Wachtlijst   € 10,00
Boete factuur te laat betaald   € 12,00
Boete te kort werkuren per uur   € 25,00
Voorschot VPL-onderzoek & behandeling   € 30,00
Inenting influenza (variabel)   € 20,00
Mestonderzoek  (variabel)   € 14,00
Box wissel (administratiekosten)   € 25,00

Nieuwe boxeigenaren betalen Stal en Weide € 250,-- entreegeld én een borgsom van € 230,-- per box. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de borgsom retour betaald, mits de box in een goede staat achtergelaten wordt.

De kosten voor de smid, dierenarts en het krachtvoer zijn niet in de stallingkosten inbegrepen. Dit zijn kosten voor de eigenaren zelf evenals een verzekering van het paard.

Eenmaal in de 9 maanden worden alle paarden en pony’s geënt tegen influenza/tetanus. Deze kosten worden vooraf op de factuur in rekening gebracht. De stallingkosten, voorschot mestonderzoek, influenza/tetanus (indien van toepassing) worden  2x per jaar in rekening gebracht.De factuur van het eerste halfjaar dient 50% betaald te zijn voor 31 januari en de resterende 50% voor 28 februari van het lopende jaar. De factuur van het tweede halfjaar dient 50% betaald te zijn voor 31 juli en de resterende 50% voor 31 augustus van het lopende jaar. Uiteraardmag de factuur in 1x worden betaald dat dient dan wel voor 31 januari en 30 juli van het lopende jaar te gebeuren. Wanneer er een paard of pony komt te overlijden dan hoeven alleen de vaste lasten betaald te worden.Bij stalling elders worden de volledige stallingskosten in rekening gebracht.

Ongeveer 3x per jaar houden wij een mestonderzoek onder alle paarden en pony’s. Aan de hand hiervan worden de paarden/pony’s ontwormd. Deelname hieraan is verplicht.

Bij verkoop of wanneer het dier ergens anders onderbracht wordt moeten de volledige kosten doorbetaald worden. De enige uitzondering hierop is als een paard elders moet verblijven op medische indicatie, vastgesteld door een dierenarts.

Bij de ingebruikname van de box maken we een rapport op hoe de box eruit ziet. Zodra de box weer vrij komt kijken we het rapport na of er geen schade is, zo niet dan wordt de borgsom weer terug betaald.

De box wordt geen eigendom, men krijgt deze in gebruik van de vereniging. De standaard indeling en kleur moet dus gehandhaafd blijven. Wijzigingen kunnen alleen worden aangebracht na overleg met het bestuur. Besluit iemand toe te treden tot Stal- en Weide dan krijgt diegene eerst een contract aangeboden voor een proefperiode van een jaar. Na dit jaar gaat het lidmaatschap over in een periode van onbepaalde tijd, mits er voor het bestuur geen redenen zijn om het voorlopige contract niet te verlengen.

Per jaar zijn de leden verplicht een door het bestuur vast te stellen aantal werkuren te maken. Dit is meestal 20 uur.

Bijna maandelijks wordt er een werkdag gehouden waar leden hun werkuren kunnen maken. Men krijgt dan een werktaak opgedragen. Maar ook kunnen taken op een ander tijdstip uitgevoerd worden. De werkdagen vinden meestal plaats op zaterdagen van 9.00 tot ongeveer 13.00 uur. Men mag voor de uitvoering van het werk eventueel een vervanger sturen (leeftijd vanaf 15 jaar).  Door zelf het meeste werk te doen, kan Stal en Weide u zo een goedkope huisvesting voor de paarden en pony’s aanbieden.

Elk lid draait mee in het stalwacht rooster. Dit betekent dat men eens in de 34 weken stalwacht heeft. De stalwacht is in zo'n week verantwoordelijk voor het voeren van de paarden en pony's. 's Morgens moet er krachtvoer uit de emmer en kuil gegeven worden. Dit staat klaar voor de boxen. Het hele terrein moet geveegd worden en de mesthoop moet worden gevlakt. Daarnaast moet de stalwacht die week het een en ander netjes houden. De stalwacht wordt uitgevoerd conform het stalwacht reglement en het voedingsschema van de paarden en pony's.

Alle paardeneigenaren mesten zelf de eigen box uit. Leden kunnen zelf vijf voorkeursweken opgeven wanneer zij stalwachtdienst willen draaien. Het bestuur maakt een indeling en probeert zoveel mogelijk rekening te houden met die voorkeursweken.

Het bestuur vergadert maandelijks. Problemen, vragen en/of goede ideeën kunnen dan altijd voorgelegd worden.

Nieuwe leden moeten VOOR dat het paard/pony bij ons gestald wordt een geldig inentingsboekje overleggen en er moet een mestonderzoek gedaan worden.

Alle leden van Stal en Weide zijn verplicht een rijdend lidmaatschap te nemen bij Paardensportvereniging St. Hubertus-Lisse. Dit dient geregeld te zijn voordat uw paard/pony bij ons op stal komt te staan.

De grote buitenmanege is van PSV St. Hubertus en mag door de leden buiten de lesuren om vrij gebruikt worden. Ook de twee binnenmaneges zijn van PSV St. Hubertus. Hiervoor dient u een apart jaarabonnement aan te schaffen

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met het secretariaat:
Roxanne van den Raad  secretaris
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lidmaatschap Paardensportvereniging St. Hubertus - Lisse:
Secretariaat
Nicolette Davies
Weteringweg 113
2156 MX Weteringbrug
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Binnenbak-abonnement:
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Komende evenementen

Geen evenementen

Accomodatie

St. Hubertus Lisse
Rooversbroekdijk 127
2161 LP Lisse
Tel. 0252 – 233083
bakbeheer@sinthubertuslisse.nl

Secretariaat

Nicolette Davis
Weteringweg 113
2156 MX Weteringbrug
Tel. 06-20134453
secretariaat@sinthubertuslisse.nl

KNHS

KNHS

SVP

 Veilige Paardensport