Paardensportvereniging St. Hubertus-Lisse is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Als lid ben je dan automatisch lid van de KNHS. De vereniging biedt diverse lidmaatschappen aan, waarbij je zelf kunt kiezen welk lidmaatschap het beste bij jou past. Wil je lid worden, vul dan ons inschrijfformulier in door HIER te klikken.

Onze vereniging kent de volgende lidmaatschappen:

Rijdende leden Paarden

Het lidmaatschap in 2024 kost € 400,- per jaar exclusief startpas. Een rijdend lidmaatschap geeft recht op één dressuurles, en één springles per week. Om rijdend lid te worden, moet je zelf beschikken over een paard.

Rijdende leden Pony’s

Het lidmaatschap kost in 2024 € 340,- per jaar exclusief startpas. Bij de afdeling Pony’s mag je lid worden als je 6 jaar of ouder bent, en je mag lid blijven tot en met het jaar waarin je 18 jaar wordt. Een rijdend lidmaatschap geeft recht op één dressuurles en één springles per week. Om rijdend lid te worden, moet je zelf beschikken over een pony.

Startpas Paarden & Pony's

Het lidmaatschap in 2024 kost € 60,00 per jaar exclusief startpas.
Als startkaartlid kun je namens PSV St. Hubertus-Lisse deelnemen aan officiële KNHS-wedstrijden. Je kunt dan niet bij onze vereniging deelnemen aan de dressuur-, spring-, men- of voltigelessen.

Menleden

Het lidmaatschap in 2024 kost € 315,- per jaar exclusief startpas. Een lidmaatschap geeft recht op één menles per week. Om als menlid deel te willen nemen aan de verenigingsles, moet je zelf beschikken over een paard/pony en menwegen. Tevens moet je eerst een proefles nemen bij één van onze meninstructeurs. De instructeur beslist na de proefles of het verantwoord is voor deze combinatie om deel te nemen aan de verenigingslessen. De menleden dienen zich ook aan de menregels te houden.

Voltigeleden

De afdeling voltige heeft heeft geen actieve leden meer.

Niet-rijdende leden

Het lidmaatschap in 2024 kost € 60,00 per jaar.
Als niet-rijdend lid kun je via PSV St. Hubertus-Lisse wel aangesloten zijn bij de KNHS, maar niet actief rijdend zijn. Er behoren bij dit lidmaatschap geen verplichtingen, maar ook geen voordelen.

Steunend lid

De vereniging heeft een aantal steunende leden. Een steunend lid kan iedereen zijn, het zijn mensen die onze vereniging steunen. Hierbij kan je denken aan opa’s en oma’s of ooms en tantes. Deze leden dragen onze vereniging een warm hart toe in de vorm van een donatie.

Overige belangrijke informatie

Leden hebben rechten maar ook verplichtingen als ze lid worden bij onze vereniging. Van alle leden of de ouders van de minderjarige leden wordt een actieve houding verwacht bij het verrichten van hand- en spandiensten, zoals bij (de organisatie van) wedstrijden/evenementen, kantinediensten of het opbouwen van parcoursen. Zo vegen alle leden bij toerbeurt de ruimtes in de binnenmaneges, zodat het netjes blijft en draaien alle leden (ca. zes keer per jaar) kantinediensten op de lesavonden. Ook organiseren we twee keer per jaar een werkdag. We onderhouden onze prachtige accommodatie en geven o.a. de kantine eens een extra schoonmaakbeurt op deze dagen.

Door de inzet van alle “vrijwilligers” houden we de jaarcontributie laag en is het voor iedereen mogelijk om lid te worden van PSV St. Hubertus-Lisse.

Verder gaan wij ervan uit dat je als lid van onze vereniging:

  • het eens bent met de doelstellingen van de vereniging en dat je aan activiteiten deelneemt;
  • de Statuten, het Algemeen Reglement en de besluiten van de ledenvergadering en/of het bestuur onderschrijft en respecteert;
  • beschikt over een geldig vaccinatiebewijs voor het paard/pony waarmee je deelneemt aan de lessen (dit betekent dat een dierenarts het paard eenmaal per twaalf maanden inent tegen influenza en tetanus).

Komende evenementen

21
juli
Dressuurclinic voor elke klasse

18
aug
Clinic Zit & Houding door Carmen Schalk op de simulator en/of op je eigen paard

Accomodatie

St. Hubertus Lisse
Rooversbroekdijk 127
2161 LP Lisse
Tel. 0252 – 233083
bakbeheer@sinthubertuslisse.nl

Secretariaat

KNHS

KNHS

SVP

 Veilige Paardensport